Alle mensen zijn vrij om te zijn wie ze zijn.
En om te worden wie ze willen worden.

Opbrengsten Emancipatiebeleid 2017 – 2021

Coördinerend minister van Emancipatie, Ingrid van Engelshoven:

“Emancipatie is nooit af, daar moeten we samen voor blijven opstaan.”

Lees meer

Arbeid

Elke vrouw moet financieel onafhankelijk zijn en haar kwaliteiten op de arbeidsmarkt waar kunnen maken.

Lees meer over arbeid
Group 118

Arbeidsparticipatie

Meer vrouwen werken meer uren.

Group 119

Gelijk loon

De loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt kleiner.

Group 116

Financiële onafhankelijkheid

Meer vrouwen zijn financieel onafhankelijk.

Group 117

Topvrouwen

Meer vrouwen werken in topposities.

Sociale Veiligheid

Alle mensen voelen zich (sociaal) veilig.

Lees meer over sociale veiligheid
Group 120

Kwetsbare groepen

LHBTI-personen voelen zich thuis in eigen (religieuze en culturele) kring.

Group 121

Lokale aanpak

Iedereen moet zich veilig voelen, dus ook LHBTI-personen en vrouwen.

S3

Gendergerelateerd geweld

Niemand is slachtoffer van gendergerelateerd geweld.

Genderdiversiteit & gelijke behandeling

Alle mensen zijn vrij om hun identiteit vorm te geven.

Lees meer over genderdiversiteit
Group 123

Gelijke behandeling

Iedereen is gelijkwaardig.

Group 124

Media

Laat de diversiteit zien!

Onderwijs

Alle leerlingen zijn vrij om te zijn wie ze zijn. En te worden wie ze willen worden.

Lees meer over onderwijs