Arbeid

Elke vrouw moet financieel onafhankelijk zijn en haar kwaliteiten op de arbeidsmarkt waar kunnen maken.

In de afgelopen kabinetsperiode is duidelijk vooruitgang geboekt, zowel in de arbeidsparticipatie als in het percentage vrouwen dat economisch zelfstandig is. Voor het kabinet is gelijkheid tussen mannen en vrouwen op het gebied van arbeid en inkomen een centrale doelstelling van het emancipatiebeleid. De inzet van het kabinet richt zich op een gelijke arbeidsdeelname van vrouwen op elk niveau. Maar we zijn er bepaald nog niet. Er zijn nog steeds grote verschillen tussen mannen en vrouwen ten aanzien van het gemiddelde aantal uren dat zij werken, de functies waarin zij terechtkomen en het loon dat zij ontvangen. Het kabinet heeft een aantal fundamentele stappen gezet om hier tot verbeteringen te komen.

Hieronder beschrijf ik de opbrengsten op het thema ‘arbeid’ vanuit de indeling: arbeidsparticipatie, gelijk loon, financiële onafhankelijkheid en topvrouwen.

Meer weten