Genderdiversiteit en gelijke behandeling

Alle mensen zijn vrij om hun identiteit vorm te geven.

Het kabinet streeft ernaar dat alle mensen vrij zijn om hun identiteit vorm te geven. Daarbij hoort een samenleving waarin persoonlijke kwaliteiten en drijfveren onze keuzes in het leven bepalen. Stereotiepe beelden moet daarin geen rol meer spelen. Wat dat betreft heeft het kabinet afgelopen periode door de instelling van de coalitie beeldvorming in de media stappen gezet, maar is de weg ook nog lang. Kijk bijvoorbeeld naar hoe weinig vrouwelijke deskundigen er op TV te zien zijn maar ook naar onze verdeelde arbeidsmarkt. Meisjes kiezen zelden voor de techniek en jongens kiezen minder vaak voor de zorg of het onderwijs. Dat kan en moet beter. 

Ik rapporteer hierbij over de opbrengsten op de thema’s gelijke behandeling en media tijdens deze kabinetsperiode.

Meer weten