Voortgangsrapportage Emancipatie, maart 2020

Alle mensen zijn vrij om te zijn wie ze zijn. En om te worden wie ze willen worden.

Coördinerend minister van Emancipatie, Ingrid van Engelshoven:

‘Er was dit jaar één ontmoeting die denk ik voor eeuwig op mijn netvlies blijft.’