Iconen Tekengebied 1

Arbeid

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx rnaar dat meer vrouwen economisch zelfstandig en financieel onaankelijk zijn.1 In 2017 was 50% van de vrouwen financieel onaankelijk. Dat was in 2014 nog 45%. Het aandeel economisch zelfstandige vrouwen is sinds 2014 toegenomen van 56,5% tot 60%. Om economisch zelfstandig en financieel onaankelijk te worden is het
Om hierop voortgang te boeken, zijn verschillende maatregelen nodig. Op deze maatregelen is onderstaande te melden: Ik financier van 2018 tot en met 2022 de alliantie Samen werkt het! van Women Inc., Bureau Clara Wichmann, Movisie, Nederlandse Vrouwen Raad en WO=MEN. Deze alliantie stimuleert mannen en vrouwen om betaalde arbeid en onbetaalde zorg te combineren. Het project Educatie voor Vrouwen met Ambitie (EVA) wordt in 2019 integraal onderdeel van het interdepartementale programma Tel Mee Met Taal en blij aan gemeenten hun dienstverlening aanbieden. Sinds de start in 2014 hebben in totaal 5.000 vrouwen deelgenomen aan een EVA traject/-cursus en hebben zo een stap gezet richting economische zelfstandigheid.

Ik streef ernaar dat meer vrouwen economisch zelfstandig en financieel onaankelijk zijn.1 In 2017 was 50% van de vrouwen financieel onaankelijk. Dat was in 2014 nog 45%. Het aandeel economisch zelfstandige vrouwen is sinds 2014 toegenomen van 56,5% tot 60%. Om economisch zelfstandig en financieel onaankelijk te worden is het belangrijk dat vrouwen werk hebben en voldoende uren werken. Met het ministerie van SZW werk ik aan het verkleinen van de achterstanden van vrouwen op de arbeidsmarkt. Hierbij werken we intersectioneel en kijken we naar specifieke groepen vrouwen, bijvoorbeeld laagopgeleide vrouwen, vrouwen met een arbeidsbeperking, alleenstaande moeders en vrouwen met een migratieachtergrond.2 Belangrijke samenwerkingspartners hierbij zijn de gemeenten en het UWV.