Media

“Laat de diversiteit zien!”

De diversiteit die we zien in de samenleving, horen we ook terug te zien in de media. Om dat te realiseren heb ik de afgelopen kabinetsperiode de volgende stappen gezet:

  • In november 2019 is het rapport naar representatie m/v in non-fictieprogramma’s naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit onderzoek zal worden herhaald in 2021. Het doel van dit onderzoek is om de representatie van mannen en vrouwen over een langere periode in kaart brengen. Hiermee worden cijfers gegenereerd die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het maatschappelijke debat over de representatie van mannen en vrouwen op tv.
  • De coalitie beeldvorming in de media heeft zich in de periode 2017 – 2019, met mijn ondersteuning, ingezet op het agenderen van stereotypering en het bevorderen van bewustzijn over vooroordelen. Het is goed om te zien dat de coalitie in 2019 heeft besloten een doorstart te maken, en zich daarmee blijft inzetten voor bewustzijn over stereotypering onder mediamakers.
  • Onevenwichtige representatie en stereotype beeldvorming houden specifieke ideeën over rollen die we toedichten aan mannen en vrouwen in stand. Evenwichtige representatie helpt dit te doorbreken. Uit het rapport naar representatie m/v in non-fictieprogramma’s uit 2019 blijkt dat hier ook in de toekomst nog stappen op te zetten zijn.

Meer weten