Iconen Nieuw 18

Kort overzicht allianties emancipatiebeleid

1. Alliantie Gezondheidszorg op Maat (WOMEN Inc., COC, Rutgers)
Gericht op een gendersensitieve en LHBTI-sensitieve gezondheidszorg.

2. Samen werkt het (WOMEN Inc., Movisie, Wo=men, Proefprocessenfonds Clara Wichman, NVR)
Gericht op het stimuleren van mannen en vrouwen, in het bijzonder financieel kwetsbare vrouwen, om de mogelijkheden te benutten voor het combineren van arbeid en betaalde zorg.

3. Act4Respect (Rutgers, Atria)
Gericht op de preventie van gender gerelateerd geweld bij jongeren en jongvolwassenen, zowel via algemene preventie als bij risicogroepen gericht op (potentiële) slachtoffers en daders.

4. Werk.en.de.toekomst (Atria, VHTO, Emancipator, NVR)
Gericht op het doorbreken van genderstereotiepe beeldvorming in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.

5. Gedeelde trots, gedeeld geluk (COC, Transgender Netwerk Nederland, NNID)
Gericht op sociale acceptatie en veiligheid van LHBTI’s.

6. Verandering van binnenuit (Movisie, Consortium Zelfbeschikking)
Gericht op het bevorderen van de sociale veiligheid en de acceptatie van LHBTI- en gendergelijkheid in vluchtelingen- en migrantengemeenschappen. In het Consortium is een groot aantal organisaties vertegenwoordigd uit o.a. de Turkse, Marokkaanse en Hindoestaanse gemeenschappen.

7. Bronnen van verandering (Atria)
De bibliotheek en archieffunctie op het terrein van gender(gelijkheid).

8. LGBT Heritage (IHLIA)
De bibliotheek en archieffunctie op het terrein van LHBTI.