Icoon Financiële onafhankelijkheid

Financiële onafhankelijkheid

“Meer vrouwen zijn financieel onafhankelijk”

Ik streef ernaar dat elke vrouw in staat is economisch zelfstandig en financieel onafhankelijk[4] te zijn, en haar kwaliteiten op de arbeidsmarkt waar kan maken. Het aandeel vrouwen dat economisch onafhankelijk en financieel zelfstandig is neemt elk jaar een beetje toe. Om deze stijging te versnellen is het belangrijk dat meer vrouwen gaan werken en dat werkende vrouwen gemiddeld meer uren gaan werken en een hoger uurloon verdienen. Voor specifieke groepen vrouwen – onder meer vrouwen met een taalachterstand, arbeidsbeperking, en/of migratieachtergrond – vergt toetreden tot de arbeidsmarkt extra ondersteuning. 

Om op bovenstaande voortgang te boeken, zijn verschillende maatregelen nodig. Hierover is het volgende te melden:

  • Samen met het ministerie van SZW werk ik aan een aanpak voor vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierover heb ik de Tweede Kamer in november 2019 geïnformeerd. Onderdeel hiervan is dat ik gemeenten ondersteun bij een gendersensitieve uitvoering van het re-integratiebeleid. De call voor het programma ‘economische veerkracht’ (Nationale Wetenschapsagenda) is inmiddels opengesteld. De 6e ronde ‘economische zelfstandigheid’ van het ZonMw-programma ‘Vakkundig aan het Werk’ wordt in juni opgesteld.
  • Het kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) is een project gestart om de arbeidsmarktpositie van vrouwen met een migratie-achtergrond te verbeteren.
  • En vanuit de subsidieregeling armoede en schulden van het ministerie van SZW wordt een aantal projecten gesubsidieerd gericht op het vergroten van de economische zelfstandigheid van vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo is een subsidie verstrekt aan Single Super Mom gericht op alleenstaande moeders en heeft Diversion het project ‘Meer vrouwen aan het werk’ in uitvoering.
Financiële en economische zelfstandigheid. In 2014 was 56,5% vrouwen economisch zelfstandig (d.w.z. personen die 70% van het netto minimumloon verdienen). In 2018 nam dit percentage toe en lag het op 62,3%. Het aandeel vrouwen dat financieel onafhankelijk was in 2014 lag op 45%. In 2018 nam dit percentage met 6,5%. Financieel onafhankelijke vrouwen verdienen in ieder geval 1594,20 bruto van het wettelijk brutominimumloon per maand.   Deze cijfers komen uit de tiende Emancipatiemonitor van het CBS en het SCP, gepubliceerd in 2018.

[4] Je bent economisch zelfstandig als je 70% van het minimumloon bij voltijdswerk verdient. Je bent financieel onafhankelijk als je 100% van het minimumloon bij voltijdswerk verdient.