Iconen 05

Gelijk loon

“De loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt kleiner”

Vrouwen verdienen per uur gemiddeld nog steeds minder dan mannen, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Deels is dit te verklaren door verschillen tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt, zoals verschil in functieniveau, sector en werkervaring. Het resterende gecorrigeerde verschil geeft een voorzichtige indicatie van het bestaan van ongelijk loon voor gelijkwaardige arbeid. Uit de laatste CBS-monitor “Loonverschillen tussen mannen en vrouwen” bleek dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen slechts langzaam kleiner wordt. Het kabinet streeft ernaar deze loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen.

Loonverschillen tussen mannen en vrouwen. In 2014 en 2016 blijken er geen grote veranderingen te zijn opgetreden in de loonverschillen tussen mannen en vrouwen. In 2014 lag het ongecorrigeerde percentage loonverschillen in het bedrijfsleven op de 20%. In 2016 daalde dit met 1 procent. Het gecorrigeerde percentage ligt iets lager voor zowel 2014 als 2016, namelijk op 7%. Bij de overheid lag in 2014 het ongecorrigeerde percentage op 10% en het gecorrigeerde percentage op 5%. In 2016 is er een daling van 2% voor het ongecorrigeerde percentage, het corrigeerde percentage is gelijk gebleven.   De loonkloof wordt gecorrigeerd als mannen en vrouwen dezelfde achtergrondkenmerken hebben. Het gaat om kenmerken zoals type werk, sector, deeltijdwerk.  Deze cijfers komen uit CBS rapport ‘Monitor loonverschillen mannen en vrouwen, 2016’.

Om op bovenstaande voortgang te boeken, zijn verschillende maatregelen nodig. Hierover is het volgende te melden:

  • Tot eind 2019 heb ik een campagne van WOMEN Inc. gesubsidieerd om vrouwen en werkgevers bewust te maken van de loonkloof. Het doel van de campagne was het bieden van praktische mogelijkheden om de loonkloof te verkleinen en te onderzoeken hoe verdere verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Hieronder vielen ook de campagne #15procentminder en de Gelijk Loon Check. Hiermee kunnen werkgevers op een eenvoudige manier meten of er een loonkloof is binnen hun organisatie.
  • In het eerder genoemde Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2021  wordt ook verwezen naar de checklist gelijke beloning van mannen en vrouwen: ‘Je verdiende loon!’ van de Stichting van de Arbeid, deze wordt momenteel geüpdatet en na de zomer van 2020 in een nieuwe vorm gepubliceerd op www.stvda.nl.
  • Ten slotte neemt de SER het initiatief voor een ondersteunende infrastructuur voor gender en culturele diversiteit, zie ook infrastructuur SER. Deze infrastructuur biedt onder andere een adequaat monitoringssysteem waarmee vennootschappen zich kunnen spiegelen aan anderen. Dat kan, zeker in het geval van topvrouwen, bijdragen aan grotere transparantie en kan bijvoorbeeld ook inzicht bieden in de mate van gelijke beloning van mannen en vrouwen.