Icoon Genderdiversiteit en gelijke behandeling

Genderdiversiteit en gelijke behandeling[15]

“Alle mensen zijn vrij om hun identiteit vorm te geven”

Het kabinet blijft ernaar streven dat alle mensen vrij zijn om hun identiteit vorm te geven. Daarbij hoort een samenleving waarin persoonlijke kwaliteiten en drijfveren onze keuzes in het leven bepalen. Stereotiepe beeldvorming[16] moet daarin geen rol meer spelen. We hebben wat dat betreft nog flinke stappen te zetten. Kijk bijvoorbeeld naar het aantal mannen in de zorg, het aantal meisjes dat voor de technische sector kiest en hoe weinig vrouwelijke deskundigen er op TV te zien zijn. 

Om hier verandering in te brengen, moeten we beginnen bij de basis. In het onderwijs is duidelijk te zien dat meisjes en jongens soms keuzes maken op basis van stereotypen. Bijvoorbeeld bij het kiezen van een studierichting. Dat is schadelijk, omdat zij daardoor misschien niet voor een studie kiezen die bij hun talenten past. Daarmee gaat niet alleen voor henzelf, maar ook voor de samenleving als geheel talent verloren.

Het kabinet streeft er ook naar dat ieder mens gelijkwaardig behandeld wordt. De opkomst en ontwikkeling van kunstmatige intelligentie biedt daarbij zowel kansen als bedreigingen. Ik houd deze ontwikkelingen daarom nauwlettend in de gaten.

Ik rapporteer over de gerealiseerde voortgang op de thema’s gelijke behandeling, media en onderwijs.


[15] Zoals in de Emancipatienota is toegelicht, gebruikt het kabinet de term genderdiversiteit: het doel is niet eenvormigheid, maar juist ruimte voor meer keuzes. De term genderneutraliteit, die soms wordt gebruikt, kan de suggestie wekken dat mensen zich geen man of vrouw meer zouden mogen voelen, of zich zo zouden mogen gedragen.
[16] Stereotypen zijn vaststaande beelden, met name van een bepaald type persoon of een bepaalde (bevolkings-)groep dat vaak berust op vooroordelen of clichés.