Coördinerend minister van Emancipatie, Ingrid van Engelshoven

Het quotum is een historische stap voorwaarts. Maar het is ook opnieuw duidelijk geworden dat we er nog lang niet zijn.

Met de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit gaat het gelukkig steeds een beetje beter. Toch is deze acceptatie voor lang niet iedereen in ons land en in Europa vanzelfsprekend. Ondertussen hebben we dit jaar ook te maken met een pandemie waar we de gevolgen nu nog niet van kunnen overzien. Wat we al wel signaleren, is dat de arbeidsparticipatie van vrouwen relatief meer is afgenomen dan die van mannen en dat het risico op geweld achter de voordeur toeneemt. Dit vraagt om extra alertheid!

De uitdagingen en kansen op het gebied van emancipatie zijn ruim voorradig. Met veel interesse volg ik bijvoorbeeld de ontwikkelingen rondom kunstmatige intelligentie (AI) en zet ik me in om genderbias te voorkomen. En ik kijk er ook naar uit om nog meer werk te maken van lhbti- en gendergelijkheid in het onderwijs. Daarnaast richt ik mijn blik op de landen om ons heen. Juist onze Europese verbondenheid kan er voor zorgen dat gendergelijkheid op alle beleidsterreinen van de EU steeds dichterbij komt. Samen met mijn collega-bewindslieden en partners uit het veld zal ik altijd de vrijheid om jezelf te zijn verdedigen. Iedereen die zich daarin belemmert voelt, verdient onze aandacht en hulp. Hoe ik het komend jaar aan de slag ga met het vergroten van de vrijheid en gelijkheid in ons land leest u in deze rapportage.