Icoon Media

Media

“Laat de diversiteit zien!”

Ik streef ernaar dat we de diversiteit die we zien in de samenleving, ook terugzien in de media.

Om op bovenstaande voortgang te boeken, zijn verschillende maatregelen nodig. Hierover is het volgende te melden:

  • In november 2019 is het rapport naar representatie m/v in non-fictieprogramma’s naar de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport heeft veel aandacht gekregen in de media. De cijfers uit het rapport laten zien dat er ruimte voor verbetering is. Daar waar mogelijk wil ik agenderend en faciliterend een bijdrage leveren.
  • De coalitie beeldvorming in de media heeft zich in de periode 2017- 2019 met ondersteuning van OCW ingezet op het agenderen van stereotypering[22] en het bevorderen van bewustzijn over vooroordelen. Het is goed om te zien dat de coalitie in 2019 heeft besloten een doorstart te maken, en zich daarmee blijft inzetten voor bewustzijn over stereotypering onder mediamakers.
  • Vorig jaar kondigde ik aan de communicatie-uitingen van de Rijksoverheid inclusiever te gaan maken. Door het rijksbrede programma Iedereen in Beeld zijn inmiddels mooie stappen gezet. Zo zal de Voorlichtingsraad een werkgroep de opdracht geven om een plan van aanpak inclusieve beeldcommunicatie uit te werken. Daarnaast gaat de Academie van Overheidscommunicatie in overleg met het Beeldcentrum Rijksoverheid onderzoeken of trainingen en modules kunnen worden ontwikkeld die de communicatieprofessionals van het Rijk handvatten bieden om inclusiever te communiceren. Hierdoor zal het Rijk steeds beter in staat zijn om met inclusieve beelden te communiceren.
Verhouding mannen en vrouwen Nederlandse non-fictie TV.

In 2019 was het aandeel vrouwen in Nederlandse non-fictie televisieprogramma’s 36,6 procent.


Aandeel vrouwen per ‘vorm van deskundigheid’.

Vrouwelijke nieuwsbronnen zijn meer dan mannen in beeld als een gewone burger op straat (51,6 procent), maar minder in beeld met toenemende deskundigheid (22,1 procent).

Deze cijfers komen uit het rapport over de representatie van vrouwen en mannen op televisie dat het Commissariaat voor de Media in 2019 uitbracht.

[22] Stereotypen zijn vaststaande beelden, met name van een bepaald type persoon of een bepaalde (bevolkings-)groep dat vaak berust op vooroordelen of clichés.