Lokale aanpak

“Iedereen moet zich veilig voelen, dus ook LHBTI-personen en vrouwen.”

Iedereen moet zich veilig voelen, dus ook lhbti-personen en vrouwen. Daarbij is de samenwerking met gemeenten van essentieel belang. Juist zij hebben goed zicht op wat zich in woonwijken, bij sportclubs, op straat en in het uitgaansleven afspeelt en wat er moet gebeuren om te zorgen dat vrouwen en lhbti-personen een veilige en inclusieve leefomgeving hebben. Zowel voor lhbti-personen als voor vrouwen heb ik daarom geïnvesteerd in de samenwerking met gemeenten.

Regenbooggemeenten

  • De samenwerking met de Regenboogsteden bestaat inmiddels ruim tien jaar. 54 steden zetten zich op lokaal niveau actief in voor lhbti-emancipatie. Uit een externe evaluatie en reacties van lokale zelforganisaties en instellingen blijkt de samenwerking zeer succesvol en effectief. De combinatie van samenhangende aanpak, ondersteuning door Movisie, de financiële bijdrage van OCW en de samenwerking met lokale organisaties, zorgt voor meer politieke aandacht en meer inzet op acceptatie van LHBTI-personen. Dit moet behouden blijven en zou mogelijk uitgebreid kunnen worden naar gemeenten met inzet op levensbeschouwelijke kringen.
  • In navolging van de regenboogsteden zijn de provincies in de afgelopen jaren ook allemaal regenboogprovincie geworden. Daarmee zetten zij zich ook in voor meer sociale acceptatie en-veiligheid voor LHBTI-personen.

Veilige Steden

  • Nieuw deze kabinetsperiode was het project Veilige Steden met de inzet op het voorkomen van geweld tegen vrouwen in de openbare ruimte. Het project Veilige steden zet in op samenwerking tussen Rijk en gemeenten om de veiligheid van vrouwen in de openbare ruimte en het uitgaansleven te bevorderen. Aan het project doen 12 gemeenten mee, zowel binnen als buiten de Randstad. Sinds 2020 worden de gemeenten inhoudelijk geadviseerd en begeleid door Regioplan.
  • Het terugdringen van geweld tegen vrouwen blijft ook in de toekomst een uitdaging. Het programma Veilige Steden biedt de mogelijkheid voor uitbreiding van de samenwerking met meer gemeenten en voor extra inzet op communicatie en bewustwording over gendergerelateerd geweld.

LHBTI & sport

  • Het kabinet heeft de Alliantie Gelijkspelen ondersteund, een alliantie die zich inzet om een veilige sfeer te creëren voor alle topsporters, amateurs en fans en tegen homofobie en transfobie in de sport. Zij werken samen met gemeentes en verschillende sportbonden om hun beleid lhbti vriendelijk te maken en zij geven workshops aan sportclubs.
  • OCW financiert samen met de gemeente Nijmegen en provincie Gelderland de Euro Games die in 2022 in Nijmegen plaats vinden. Dit sportevenement is toegankelijk voor iedere sporter die mee wil doen met een focus op de LHBTI-sporter. Het thema van het event is “Love to Move”.

Meer weten